วิทยาลัยนานาชาติ จัดงาน ASEAN BEYOND 2015
วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ 2014
วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมครูแกนนำคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ การอ่าน ระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัดกทม.
 


Orientation 2013
ASEAN Youth Thailand and Malaysia Bilateral Relation Camp # 2
SSRUIC : 3rd University Scholars Leadership Symposium : Indonesia
 

 
 • Firehouse
 • Chloe nightclub
 • Firehouse bar
 • Firehouse chloe club fishtank
 • Firehouse restaurant
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse